fbpx

De globale verzekeringspolis

De belangrijkste reden waarom mede-eigenaren voor deze uitgebreide verzekering kiezen, is de prijs. Over het algemeen is een globale verzekering afsluiten goedkoper dan een individuele verzekering. Bovendien is de verwerkingstijd van de dossiers veel sneller. 

Weet daarbij dat het aan de vrijwillige syndicus van uw mede-eigendom is om de verzekeringspolis af te sluiten in naam van de Vereniging van Mede-Eigenaren. De Algemene Vergadering van de mede-eigenaars beslist over het gewenste dekkingsniveau. Als bewoner in een gebouw bent u dan beschermd tegen specifieke situaties. Deze verzekering zal u immers beschermen tegen diverse schade, onder meer schade veroorzaakt door overstroming, brand, enz. 

Wat de premies betreft, is het in de meeste gevallen de vrijwillige syndicus die voor de betaling zorgt, en die vervolgens de verschillende kosten doorberekent aan de mede-eigenaars. De syndicus moet hierbij rekening houden met het aandeel in de residentie van elke mede-eigenaar. 

Goed om weten

Deze uitgebreide verzekering dekt zowel de buitenmuren van de privégedeelten als de gemeenschappelijke gedeelten van uw mede-eigendom. De inboedel van het appartement van elke mede-eigenaar wordt niet door deze verzekering gedekt, evenmin als de bewoners zelf van het gebouw.

De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering van de syndicus

In tegenstelling tot de globale verzekering is de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering van de syndicus verplicht. Volgens de bepalingen van de wet is namelijk elke syndicus, of het nu gaat om een professionele of een vrijwillige syndicus, verplicht deze verzekering af te sluiten. Deze verzekering heeft als doel de syndici van de mede-eigendom te dekken bij de uitoefening van hun taken.

Dit betekent dat, indien uw vrijwillige syndicus een nalatigheid of een fout begaat bij het uitvoeren van zijn taken, hij/zij burgerlijk aansprakelijk zal worden gesteld en op dat moment de burgerlijke  aansprakelijkheidsverzekering geactiveerd wordt. De belangrijkste fouten die door de verzekering gedekt worden, zijn

  • nalatigheid;
  • achterstand ;
  • niet gerespecteerde deadlines;
  • diverse gebreken bij de overdracht van documenten, informatie of fondsen.

Indien u dus het slachtoffer bent van verlies, verdwijning of beschadiging van documenten die van essentieel belang zijn voor het bestaan van de mede-eigendom, en dit door toedoen van uw vrijwillige syndicus, weet dan dat u beschermd bent door de verzekering van de syndicus. De fout van uw syndicus zal u dus niets kosten. Om de verschillende kosten vergoed te krijgen is het wel noodzakelijk het ordenen van uw documenten aan een derde toe te vertrouwen.

Goed om weten

Naast het afsluiten van een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, kunt u ook een uitbreiding van verzekering afsluiten. Dit beschermt niet alleen de vrijwillige syndicus tegen mogelijke fouten, maar ook de leden van de Raad van Mede-Eigendom, de Vereniging van Mede-Eigenaren alsook de Rekencommissaris.

Vraag een gratis offerte !

  1. Een expert neemt overdag (tussen 9.00 en 18.00 uur) contact met u op
  2. Hij stelt u onze oplossing voor, op basis van uw behoeften
  3. Een aangepaste offerte volgt