fbpx

Documenten met betrekking tot de mede-eigendom

Naast de wettelijke bepalingen zijn de werkingsprocedures van elke mede-eigendom vastgelegd in specifieke documenten. Het is belangrijk te weten dat deze beschikbaar zijn voor alle mede-eigenaars:

• Het Reglement van Mede-Eigendom: met de specifieke regels voor de gemeenschappelijke ruimtes

• Onderhoudsboekje: heeft betrekking tot het onderhoud

• Samenvattingsfiche van de mede-eigendom met informatie voor de mede-eigenaars over de staat van de woning

Hoe verzekert u uw mede-eigendom?

De vrijwillige syndicus is niet verplicht een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid af te sluiten, ook al wordt dit wel aanbevolen. Vergissen is menselijk en ondanks alle goede wil van de vrijwillige syndicus is het raadzaam een verzekering af te sluiten om eventuele fouten of nalatigheden van zijn kant te dekken. Voorkomen is altijd beter dan genezen…

Wordt de vrijwillige syndicus betaald?

Praktisch gezien zal de vrijwillige syndicus de mede-eigenaars minder kosten dan andere vormen van syndicus. De mede-eigenaars zijn immers niet verplicht hem te betalen voor het uitvoeren van zijn taken. Ze zijn vrij om te beslissen of ze hem willen betalen of niet. Zij zijn echter wel verplicht hem zijn eigen uitgaven voor het beheer van de mede-eigendom te vergoeden.

Beheer van de kosten van mede-eigendom

De vrijwillige syndicus is verantwoordelijk voor de financiële aspecten van de mede-eigendom. Hij kan een beroep doen op financiële dienstverleners om de boekhoudkundige taken uit te voeren, maar in de ogen van de andere mede-eigenaars zal hij de hoofdverantwoordelijke zijn. Er zij op gewezen dat indien de vrijwillige syndicus een beroep wenst te doen op deze dienstverleners hij deze beslissing eerst aan de Algemene Vergadering moet voorleggen.

Het financieel beheer van de vrijwillige syndicus heeft betrekking op:

  • De opening en het beheer van een afzonderlijke bankrekening op naam van de mede-eigendom
  • Het bijhouden van de boekhouding van de mede-eigendom
  • Het opstellen van een voorlopige begroting voor de toekomstige uitgaven
  • Het voorleggen van de rekeningen aan de mede-eigenaars op een vergadering

Hij moet ook verantwoordelijk zijn voor het beheer van onbetaalde rekeningen. De mede-eigenaars moeten immers de financiële lasten betalen om het beheer en het onderhoud van de mede-eigendom te verzekeren.

Beslissingsname

Tijdens elke vergadering moet de vrijwillige syndicus een verslag opstellen over de verrichte activiteiten. Het is na voorlegging van deze elementen door de vrijwillige syndicus dat de Algemene Vergadering een besluit kan nemen en de nodige maatregelen kan treffen om een belastende situatie te verhelpen.

De Raad van Mede-eigendom is een coördinerend orgaan tussen de syndicus en de leden van de mede-eigendom.

Werkinstrumenten ten dienste van de mensen

De vrijwillige syndicus gebruikt verschillende tools om zijn opdrachten uit te voeren. Deze hulpmiddelen zijn voornamelijk softwarepakketten voor boekhoudkundige verwerking. In enkele muisklikken krijgt u een precieze follow-up van de boekhouding. U hoeft alleen maar de financiële gegevens in te voeren om een duidelijk boekhoudkundig schema te verkrijgen. Met deze boekhoudsoftware zult u geen moeilijkheden ondervinden om budgetten op te maken.

Goed om te weten
Mobiele toepassingen en platformen zoals Syndic Yourself vergemakkelijken het beheer van de mede-eigendom voor vrijwillige syndici. Met dit werkinstrument kunt u de dagelijkse taken als vrijwillige syndicus moeiteloos uitvoeren.

Vraag een gratis offerte !

  1. Een expert neemt overdag (tussen 9.00 en 18.00 uur) contact met u op
  2. Hij stelt u onze oplossing voor, op basis van uw behoeften
  3. Een aangepaste offerte volgt

Zie meer artikelen

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid in mede-eigendom
Aansprakelijkheidsverzekering voor mede-eigenaarschap

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid in mede-eigendom

Meer
Het reglement van mede-eigendom: definitie en inhoud
Definitie en inhoud van mede-eigendomsregels - Syndicus

Het reglement van mede-eigendom: definitie en inhoud

Het reglement van mede-eigendom is een essentieel document in elk appartementsgebouw. Als integraal onderdeel van de statuten van de mede-eigendom bevat het essentiële informatie. Hierbij enkele toelichtingen.
Meer
Het reglement van interne orde van de mede-eigendom
règlement ordre intérieur copropriété

Het reglement van interne orde van de mede-eigendom

Meer
De boekhoudkundige documenten van de mede-eigendom
Boekhouding voor mede-eigendom: essentiële documenten

De boekhoudkundige documenten van de mede-eigendom

Meer
De basisakte van mede-eigendom: waarover gaat dit ?
basisakte van mede-eigendom

De basisakte van mede-eigendom: waarover gaat dit ?

Meer
Vrijwillige syndicus: hoe beheert u de rekeningen van een mede-eigendom?
Gérer la comptabilité d'une copropriété

Vrijwillige syndicus: hoe beheert u de rekeningen van een mede-eigendom?

Meer
Hoe worden beslissingen genomen in een mede-eigendom?
Beslissingen nemen in mede-eigendom

Hoe worden beslissingen genomen in een mede-eigendom?

Mede-eigendommen zijn sterk gereguleerde gemeenschappen. Onder meer beslissingsprocessen moeten specifieke procedures volgen om conflicten en geschillen tot een minimum te beperken.
Meer
Alles wat u moet weten over de professionele syndicus
professionele gevolmachtigde

Alles wat u moet weten over de professionele syndicus

Alle gebouwen die onder het stelsel van mede-eigendom vallen, moeten een syndicus hebben. In België zijn er twee grote modellen: de vrijwillige syndicus en de professionele syndicus. Wat moet u weten over deze laatste? We leggen alles uit in dit artikel.
Meer
De mede-eigendomskosten
alles over mede-eigendomskosten

De mede-eigendomskosten

Meer
De bezoldiging van de vrijwillige syndicus
De bezoldiging van de vrijwillige syndicus

De bezoldiging van de vrijwillige syndicus

De vereniging van mede-eigenaren is hiertoe niet verplicht, maar deze vergoeding kan een grote bron van motivatie zijn voor de betrokken syndicus.
Meer
De documenten gelinkt aan uw mede-eigendom
Les documents liés à la copropriété

De documenten gelinkt aan uw mede-eigendom

Een mede-eigendom is een vorm van vastgoedbeheer dat het mogelijk maakt de belangen van de mede-eigenaars efficiënt en eerlijk te beheren
Meer
Hoe verzekert u uw mede-eigendom?
hoe uw mede-eigendom te verzekeren

Hoe verzekert u uw mede-eigendom?

Meer